In het vaargebied is een grote verscheidenheid aan dierenleven te bewonderen. Watervogels op, in en boven het water, in de lucht roofvogels, uilen en scholeksters en op de wal het vee van de boeren in de omgeving.

 • Watervogels

 • Futen
  Meerkoeten
  Visdiefje
  Nijlgans
  IJsvogel
  Aalscholver
 • Roofvogels, uilen en scholeksters

 • Buizerd
  Sperwer
  Ransuil
  Scholekster
 • Landdieren en vee

 • Konijn
  Hazen
  Vos
  Ree
  Blonde Acquitainer
  Paarden
 • Bevers

 • Bever
  Bever
  Bever

  Ooievaars

 • Ooievaar